Оферта на укладення Угоди на розміщення вкладу Динамічний.